Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
CTE - HEMŞİRE, ŞOFÖR, TEKNİSYEN VE BÜRO PERSONELİ ALIMI SONUÇ İLANI
16.10.2023

T.C.
MANİSA
ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

          Manisa Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Cezaevi Katibi, Bilgisayar Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Elektronik Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Hemşire, Makine Teknisyeni, Şoför ünvanı alımına ilişkin Manisa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yapılan sözlü mülakat sınavı sonuçları aşağıda bulunan sonuç sorgulama ekranında açıklanmıştır.

          ASIL olarak kazanan adayların tam teşekkülü devlet hastanelerine sevki Komisyonumuzca sağlanacaktır.  İşlemlerin ivedilikle tamamlanabilmesi için adayların Açık Adres Beyan Bildirim Dilekçesine (EK-1) mevcut adresini net ve tam bir şekilde yazması gerekmektedir.( Adayların halen oturduğu adres ile kayıtlı bulunduğu adresin farklılık göstermesi sorun teşkil etmemektedir. Beyan edilen açık adrese göre hastaneye sevki yapılacaktır. )

          Tüm asil adayların evrakları Komisyonumuza teslim edildikten sonra ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden sevk için hastane belirlemesi istenecek olup, belirlenecek hastanelerle yazışmalar tamamlandıktan sonra ilgili hastaneler ya da Komisyon Başkanlığımızca adaylarla ayrıca irtibata geçilecektir.

1- En son öğrenim durumlarını gösterir ilgili öğretim kurumunca, başka yer Komisyon Başkanlıkları veya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aslı gibidir yapılmış veya noterce onaylanmış diploma sureti, geçici mezuniyet belgesi vs. (E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.) (Evraklarını elden teslim edecek adayların onay işlemi Komisyon Başkanlığımızca yapılacak olup belge aslı ile bir fotokopisinin getirilmesi yeterlidir.)

2- KPSS sonuç belgesi

3- Mal bildirim formu (EK-1)

4- İki adet biometrik fotoğraf (6x9 ebatında)

5- Askerlik durum belgesi (Askerlik hizmetini yerine getirenlerin terhis belgelerinin asıllarını ibraz etmesi gerekmektedir.) (Askerlikten muaf olan adayların ise muaf olduğuna dair sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi gerekmektedir.)

6- Başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçelerinin (EK-2)

7- Sertifika veya kurs bitirme belgesi ( Hemşire ve Teknisyen ünvanı için)

8- Transkript (Teknisyen ünvanı için)

          Atanmaya hak kazanan ASİL adayların yukarıda istenilen evrakları en geç 23.10.2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Komisyon Başkanlığımıza APS posta yoluyla veya elden bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.

          ASİL olarak kazanan adaylardan herhangi bir sebepten dolayı atamaya esas evraklarını Komisyonumuza ibraz etmeyecek olan adayların belirtilen tarihe kadar feragat dilekçesi ile kimlik fotokopisini Komisyon Başkanlığımıza elden bizzat teslim etmeleri veya başka yer Komisyon Başkanlıkları ya da Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla fiziki olarak APS yoluyla Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. 

          16.10.2023 tarihli sınav sonucuna ilişkin ilanımız tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur.

 

EKLER

1-Açık Adres Beyan Bildirimi

2-Mal Bildirimi Formu

3-Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetli yükümlü olmadığına dair dilekçe

TCKN
ADSOYAD
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Uncubozköy M. Mimar Sinan Bulvarı No:179 Yunusemre/MANİSA

Telefon

(0236) 236 33 10

(0236) 236 33 19 Pbx

E-Posta

manisacbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu