Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
CTE - İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI SONUÇ İLANI (KADIN - ERKEK)
16.10.2023

T.C.
MANİSA
ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

          Manisa Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Kadın ve Erkek İnfaz ve Koruma Memuru ünvanı alımına ilişkin Manisa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yapılan sözlü mülakat sınav sonuçları aşağıda bulunan sonuç sorgulama ekranında açıklanmıştır.

          14.09.2021 tarihli ve 31598 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde "(1) İnfaz ve koruma memuru öğrencisi ile infaz ve koruma memuru adayları, yerleştirmesini yapacak birimin düzenleyeceği resmi yazı ile sağlık kurulu raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere müracaat ederler. Resmi yazı ile istenen sağlık kurulu raporlarının sonuçları, talepte bulunan birime tam teşekküllü hastane tarafından gönderilir." hükmü yer aldığından,

          ASIL olarak kazanan adayların tam teşekkülü devlet hastanelerine sevki Komisyonumuzca sağlanacaktır.  İşlemlerin ivedilikle tamamlanabilmesi için adayların Açık Adres Beyan Bildirim Dilekçesine (EK-1) mevcut adresini net ve tam bir şekilde yazması gerekmektedir.( Adayların halen oturduğu adres ile kayıtlı bulunduğu adresin farklılık göstermesi sorun teşkil etmemektedir. Beyan edilen açık adrese göre hastaneye sevki yapılacaktır. )

          Tüm asil adayların evrakları Komisyonumuza teslim edildikten sonra ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden sevk için hastane belirlemesi istenecek olup, belirlenecek hastanelerle yazışmalar tamamlandıktan sonra ilgili hastaneler ya da Komisyon Başkanlığımızca adaylarla ayrıca irtibata geçilecektir.

1- En son öğrenim durumlarını gösterir ilgili öğretim kurumunca, başka yer Komisyon Başkanlıkları veya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca aslı gibidir yapılmış veya noterce onaylanmış diploma sureti, geçici mezuniyet belgesi vs. (E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.) (Evraklarını elden teslim edecek adayların onay işlemi Komisyon Başkanlığımızca yapılacak olup belge aslı ile bir fotokopisinin getirilmesi yeterlidir.)

2- KPSS sonuç belgesi

3- Mal bildirim formu (EK-2)

4- İki adet biometrik fotoğraf

5- Askerlik durum belgesi (Askerlik hizmetini yerine getirenlerin terhis belgelerinin asıllarını, askerlikten muaf olan adayların ise muaf olduğuna dair sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi gerekmektedir.)

6- Başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçeleri (Ek-3)

          Atanmaya hak kazanan ASİL adayların yukarıda istenilen evrakları en geç 23.10.2023 Pazartesi günü mesai bitimine  kadar Komisyon Başkanlığımıza APS posta yoluyla veya elden bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.

          ASİL olarak kazanan adaylardan herhangi bir sebepten dolayı atamaya esas evraklarını Komisyonumuza ibraz etmeyecek olan adayların belirtilen tarihe kadar feragat dilekçesi ile kimlik fotokopisini Komisyon Başkanlığımıza elden bizzat teslim etmeleri veya başka yer Komisyon Başkanlıkları ya da Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla fiziki olarak APS yoluyla Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. 

          16.10.2023 tarihli sınav sonucuna ilişkin ilanımız tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur.

EKLER:

1-Açık Adres Beyan Bildirimi

2-Mal Bildirim Formu

3-Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetli yükümlü olmadığına dair dilekçe

TCKN
ADSOYAD
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Uncubozköy M. Mimar Sinan Bulvarı No:179 Yunusemre/MANİSA

Telefon

(0236) 236 33 10

(0236) 236 33 19 Pbx

E-Posta

manisacbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu