Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
CTE Sözleşmeli Kadın ve Erkek İnfaz Koruma Memurluğu ve Diğer Ünvanlarda Yerleştirmesi Uygun Görülen Adayların Göreve Başlamalarına İlişkin Duyuru
02.02.2024

T.C.

MANİSA

ADLİ YARGI

İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

Manisa Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Kadın ve Erkek İnfaz ve Koruma Memurluğu,  Sözleşmeli Hemşire, Şoför ve Cezaevi Katibi unvanı alımlarına ilişkin Manisa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yapılan sözlü mülakat sınavı sonucunda başarılı olması nedeniyle Bakanlık Oluru ile yerleştirilmesi uygun görülen adayların isim listesi ve yerleştirildikleri kurumlar ekteki tablolarda belirtilmiştir.

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62'nci maddesinde ”İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. "hükmü doğrultusunda,

 

Sözleşmeli Kadın ve Erkek İnfaz ve Koruma Memurları ile Sözleşmeli Hemşire, Şoför ve Cezaevi Katibi olarak atamaları uygun görülen adayların 05 Şubat 2024 – 19 Şubat 2024 tarihleri arasındaki iş günlerinden birinde saat 08:30’da, (henüz Manisa 2. Nolu T Tipi ve Manisa L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları faaliyete geçmediğinden), adayların SGK girişlerini yaptırmak ve aynı gün sözleşme imzalayıp göreve başlamak üzere, nüfus cüzdanları ile birlikte MANİSA T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA hazır bulunmaları gerekmektedir. 19 Şubat 2024 tarihine kadar göreve başlamayan adayların atamaları iptal edileceğinden göreve başlamayacak adayların feragat ettiğine dair dilekçesini, nüfus cüzdanın fotokopisiyle birlikte Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

 

Evraklarını teslim edip, listede ismi olmayan kişilerin ise yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adliye web sayfasında göreve başlama tarihleri ilan edilecek olup, yoğun telefon trafiğine sebebiyet verilmemesi adına düzenli olarak Manisa Adliyesi İnternet Sayfasında “Duyurular” kısmında yayınlanacak ilanları takip etmeye devam etmeleri gerekmektedir.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, İLANEN duyurulur. 02.02.2024

 

 

 

*TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

Ekler

EK-1: SÖZLEŞMELİ ERKEK İKM ADAYLARINA İLİŞKİN LİSTE

EK-2: SÖZLEŞMELİ KADIN İKM ADAYLARINA İLİŞKİN LİSTE

EK-3: SÖZLEŞMELİ CEZAEVİ KATİBİ ADAYLARINA İLİŞKİN LİSTE

EK-4: SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE ADAYLARINA İLİŞKİN LİSTE

EK-5: SÖZLEŞMELİ ŞÖFOR ADAYLARINA İLİŞKİN LİSTE

Adres

Uncubozköy M. Mimar Sinan Bulvarı No:179 Yunusemre/MANİSA

Telefon

(0236) 236 33 10

(0236) 236 33 19 Pbx

E-Posta

manisacbsisaretadalet.gov.tr