Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
MANİSA CEZA İNFAZ KURUMLARINDA İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN SAĞLIK KURULU RAPORUNA İLİŞKİN DUYURU
26.10.2023

T.C.
MANİSA 
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
İLAN


MANİSA CEZA İNFAZ KURUMLARINDA İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN SAĞLIK KURULU RAPORUNA İLİŞKİN DUYURU

*Adalet Bakanlığı  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 24.04.2023 tarih  ve E-18514707-902.03-4010/60162 sayılı  yazısı  ile  Manisa  L Tipi Kapalı  Ceza İnfaz Kurumuna 215 adet Manisa 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne 60 adet olmak üzere  toplam 275  erkek, Manisa L  Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne 15 adet  kadın İnfaz ve Koruma Memuru alımına;  10 adet  Ceza İnfaz Kurumu Katibi, 4 adet Hemşire, 8 adet Şoför, 2 adet Bilgisayar Teknisyeni,2 Adet Elektrik Teknisyeni, 1 Adet Makine  Teknisyeni, 2 adet Sıhhi Tesisat Teknisyeni, 1 Adet Elektronik Teknisyeni  alımına  izin  verilmiş olup, ilan gereği;

1-) İnfaz ve Koruma Memurluğu unvanında BAŞARILI-ASIL ve İlk 10 Yedek olarak değerlendirilen adaylar yönünden;

İnfaz ve Koruma Memuru unvanını BAŞARILI-ASIL olarak kazanan adayların ikametgah adreslerinin bulundukları yerdeki tam teşekküllü devlet hastanesine (hastane listesi için EK-1 tıklayınız) başvuru yapılarak;

14.09.2021 tarihli ve 31598 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz Ve Koruma memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği gereği;

- Sağlık Kurulu Raporunda "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığının ve “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.” Ya da “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda görev yapamaz.” ibaresinin bulunması gerekmektedir.

          * Herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların sağlık kurulu raporuna sevk edilirken muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla sevk edilen hastaneye muafiyet raporunun sunulması ve muafiyetine ilişkin durumun sağlık kurulunda değerlendirilerek atama yapılacak unvanda görev yapıp yamayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir.

2-) Hemşire, Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi, Bilgisayar Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Elektronik Teknisyeni, Makine Teknisyeni,  Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Şoför unvanlarında Başarılı / Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar için,

İlgili unvanlarda BAŞARILI-ASIL olarak kazanan adayların ikametgah adreslerinin bulundukları yerdeki tam teşekküllü devlet hastanesine (hastane listesi için EK-1’e tıklayınız) başvuru yapılarak;

- Sağlık Kurulu Raporunda "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığının ve Hemşire, Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi, Elektrik Teknisyeni, Elektronik Teknisyeni, Bilgisayar Teknisyeni, Makine Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Şoför olur" ibarelerinin özellikle ilgili bölümünde bulunması, ayrıca Sağlık Kurulu heyetinde psikiyatri uzmanının bulunmasına dikkat edilmesi,

          * Herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların sağlık kurulu raporuna sevk edilirken muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu ile birlikte değerlendirilmesi amacıyla sevk edilen hastaneye muafiyet raporunun sunulması ve muafiyetine ilişkin durumun sağlık kurulunda değerlendirilerek atama yapılacak unvanda görev yapıp yamayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Sağlık Kurulu Raporu ilan tarihi itibari ile Manisa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığımıza elden veya  bulunduğu ilin Komisyon Başkanlığı,  bulunduğu yerde Komisyon Başkanlığı yok ise Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmak suretiyle 17/11/2023 mesai bitimine kadar  (Sağlık Raporu hazırlandığında hemen teslimi) Başkanlığımızda olacak şekilde APS ile göndermeleri gerekmektedir.

İLGİLİLERE BU KONUDA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI İLANIN TEBLİĞ YERİNE SAYILACAĞI HUSUSU İLAN OLUNUR.26/10/2023

 

 

Ekler:

1-Hastane Listesi

2.Sağlık Şartları

3-CTE İnfaz ve Koruma Memurlarına İlişkin Sağlık Şartları Yönetmeliği

4-Hastane Sevk Üst Yazısı

Adres

Uncubozköy M. Mimar Sinan Bulvarı No:179 Yunusemre/MANİSA

Telefon

(0236) 236 33 10

(0236) 236 33 19 Pbx

E-Posta

manisacbsisaretadalet.gov.tr