Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli İcra Katipliği Sözlü Sınav Sonucu İLANI
04.08.2023

T.C
MANİSA
ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ  İCRA KATİBİ SÖZLÜ SINAVINI KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

 

               Adalet Bakanlığı  İcra İşleri  Dairesi Başkanlığının sözleşmeli İcra Katipliği  alım ilanı gereğince Manisa, Kula, Turgutlu, Akhisar İcra  Katibi  sınav sonucuna göre BAŞARILI ASIL ve YEDEK olarak kazanan adayın başvuru esnasında E-Devlet ortamında yüklemiş olduğu belgelerin asıllarını ve ayrıca;

 

               1- Öğrenim durumunu gösteren belgenin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği

               2- Üç adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.)

               3- Kimlik Fotokopisi (3 Adet)

               4- Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile) (3 Adet)

               5- 2022 yılı KPSS sonuç belgesi bilgisayar çıktısı

               6- Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe, (EK-1)

               7- Mal bildirimi,(EK-2) 

            8- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Formun "UYARI" Bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak 4 adet hazırlanması, bilgisayar ortamında doldurulması, iletişim  bilgilerinin belirtilmesi,  fotoğraf yapıştırılması ve ilgili bölümün imzalanması ile form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.) (EK-3)

               9- Eş durum dilekçesi (EK-4)

               10- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan ( Ek-5)

            11- Adlî ve arşiv sicil kaydı  ( Evli ya da boşanmış kadın adayların 2 adet evlilik öncesi soyadı ve 2 adet de evlilik soyadlarına ilişkin belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde sunmaları gerekmektedir. ) (4 Adet)

               12-Askerlik durum belgesi

               13- Bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösteren belge ya da sertifikanın ilgili kurum ya da noterden onaylı bir örneği, Adalet Meslek Lisesi, Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, Adalet MYO, Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı (AÖF) ve Bilgisayar Bölümü (Lisans, Önlisans) mezunlarının sertifika veya transkript getirmesi

            İstenilen belgelerin  11.08.2023  tarihi mesai  saati  bitimine kadar  Manisa  Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine  bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan aday/adayların ise Komisyonumuz Başkanlığına gönderilmek üzere kendilerine en yakın Adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir. 

                İş bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu  ilanen duyurulur.04.08.2023

 

Ekler:

Başka Kurum ve Kuruluşta Mecburi Hizmetin Olmadığına Dair Beyan Dilekçesi

Mal Bildirim Beyanı Formu

Eş Beyan Dilekçesi

Sağlık Beyanı Formu

Güvenlik Soruşturması Formu

Tercih beyanı

 

TCKN
ADI
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Uncubozköy M. Mimar Sinan Bulvarı No:179 Yunusemre/MANİSA

Telefon

(0236) 236 33 10

(0236) 236 33 19 Pbx

E-Posta

manisacbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu