Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, HİZMETLİ, İŞARET DİLİ TERCÜMANI SÖZLÜ SINAVINI KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU
29.09.2023

T.C
MANİSA
ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ,  MÜBAŞİR, HİZMETLİ, İŞARET DİLİ TERCÜMANI SÖZLÜ SINAVINI KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

 

          Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel alım ilanı gereğince Manisa Zabıt Katibi, Hizmetli, Mübaşir, İşaret Dili Tercümanı sınav sonucuna göre BAŞARILI ASIL ve YEDEK olarak kazanan adayın başvuru esnasında E-Devlet ortamında yüklemiş olduğu belgelerin asıllarını ve ayrıca;

 

          1- Öğrenim durumunu gösteren belgenin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği

          2- 2 adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.)

          3- Kimlik Fotokopisi (2 Adet)

          4- Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile) (2 Adet)

          5- 2022 yılı KPSS sonuç belgesi bilgisayar çıktısı

          6- Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe, (EK-1)

          7- Mal bildirimi,(EK-2) 

          8- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Formun "UYARI" Bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak 4 adet hazırlanması, bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf yapıştırılması ve ilgili bölümün imzalanması ile form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.) (EK-3)

          9- Eş durum dilekçesi (EK-4)

          10- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan ( Ek-5)

          11- Adlî ve arşiv sicil kaydı  ( Evli ya da boşanmış kadın adayların 2 adet evlilik öncesi soyadı ve 2 adet de evlilik soyadlarına ilişkin belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde sunmaları gerekmektedir. ) (2 Adet)

          12-Askerlik durum belgesi

          Zabıt Katibi Adayları için ayrıca ;

          13- Bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösteren belge ya da sertifikanın ilgili kurum ya da noterden onaylı bir örneği, Adalet Meslek Lisesi, Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, Adalet MYO, Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı (AÖF) ve Bilgisayar Bölümü (Lisans, Önlisans) mezunlarının sertifika veya transkript getirmesi

          İşaret Dili Tercümanı için ayrıca;

          14-  Kurs belgesi   aslı veya onaylı örneği

                İstenilen belgelerin  06.10.2023 tarihi mesai  saati  bitimine kadar  Manisa  Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine  bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan aday/adayların ise Komisyonumuz Başkanlığına gönderilmek üzere kendilerine en yakın Adliyeye giderek Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir. 

                İş bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu  ilanen duyurulur.29.09.2023

 

EKLER

1-Mecburi Hizmetin Olmadığına Dair Belge

2-Mal Bildirimi

3-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

4-Eş Durum Beyan Dilekçesi

5-Sağlık Durumunu Gösterir Belge

TCKN
Ad Soyad
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Uncubozköy M. Mimar Sinan Bulvarı No:179 Yunusemre/MANİSA

Telefon

(0236) 236 33 10

(0236) 236 33 19 Pbx

E-Posta

manisacbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu