Sürekli İşçi Alımı Sonucu İLANI
15.07.2021

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli personel alımları ilanı gereğince, Manisa merkez ve mülhakat adliyeleri sözleşmeli personel alımlarında,

Sözlü sınav sonuçlarına göre sınavı asil olarak kazanan adayların,

 

Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti,
İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)
Kimlik Fotokopisi,
Mal bildirimi,
Sağlıkla ilgili beyan,
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 4 suret olacak.) 
Tercih Formu 
Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)
Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.)
 
 
İstenilen belgelerin, 30/07/2021 günü mesai bitimine kadar Manisa Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim edilmesi veya 30/07/2021 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

İlanen Duyurulur. 15/07/2021

 

“Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

 

Dökümanlar

1-Mal Bildirim Formu

2-Personel Bilgi Formu

3-Sağlık Beyanı

4-Etik Sözleşmesi

5-Güvenlik Soruşturması Formu

6-Tercih Formu

TC KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Uncubozköy M. Mimar Sinan Bulvarı No:179 Yunusemre/MANİSA

Telefon

(0236) 236 33 10

(0236) 236 33 22 Pbx

E-Posta

manisacbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu